(HNM Hà Nội) - Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành uỷ tại Hướng dẫn số 06 –HD/BTGTU ngày 02/02/2016 “về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Để cung cấp cho cán bộ, hội viên Hội người mù thủ đô những thông tin cần thiết về Quốc hội, Hội đồng nhân dân, về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân; Hội người mù Thành phố Hà Nội xin gửi tới các đơn vị quận/huyện/thị hội và hội viên cuốn “Những điều cần biết về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” do Ban Tuyên giáo Thành uỷ - Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử Thành phố Hà Nội biên soạn và phát hành. 

1. Lời nói đầu

2. Một số điều cần biết về quốc hội

3. Một số điều cần biết về hội đồng nhân dân

4. Một số chỉ đạo của TW và Thành phố Hà Nội

5. Những điểm mới của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

6. Một số thành tựu nổi bật của quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

•Quý vị cũng có thể tải về toàn bộ nội dung tài liệu 
Tại đây


     Ban tuyên văn giáo