Khỉ là khởi tổ loài người
Tinh khôn nhanh nhẹn nụ cười ngất ngây
Dê đi về phía chân mây
Mười hai năm nữa hẹn ngày gặp nhau
Khỉ, dê lưu luyến gật đầu
Tri ân, tri kỷ tình sâu nghĩa nồng
Họ hàng nhà khỉ rất đông
Tình làng nghĩa xóm thật không gì bằng
Hát hò nhảy múa tung tăng
Cộng đồng đoàn kết đạp bằng chông gai
Cõng con vượt đoạn đường dài
Tình con nghĩa mẹ một bài tình ca
Năm Thân hạnh phúc muôn nhà
Đào tiên hái lộc đón quà mừng xuân.

Nguyễn Phú Hiền - Hội người mù Quận Long Biên