VỀ LẠI KIM BÔI 

 

Lâu ngày về lại Kim bôi 

Gió reo thác nhảy đón tôi vào lòng 

Trời mây rủ nước xanh trong 

Hôn tôi dồn dập nắng hồng bừng soi 

Líu lo chim hót vang trời 

Cỏ cây mừng đón chúng tôi trở về 

Nhắn người thành thị thôn quê 

Muốn quên khổ hạnh hãy về Kim bôi 

Tắm khoáng rũ sạch bụi đời 

Mắt mờ tim bỗng sáng người tự do 

 

TÁC GIẢ NGUYỄN TIẾN CÔNG  HNM CẦU GIẤY