Sáng ngày 24/12/2019, Trung tâm dạy nghề đã tổ chức Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp và đào tạo gắn với nhu cầu việc làm của xã hội”. Trên 50 đại biểu khiếm thị và cán bộ HNM Thành phố Hà Nội đã có mặt tham dự Hội thảo.
Ảnh: Các đại biểu đang thảo luận
Hội thảo đã thảo luận phân tích các nội dung liên quan đến các hoạt động hướng nghiệp cho người khiếm thị, đào tạo dạy nghề gắn với nhu cầu việc làm của xã hội và đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên đầu tư cho công tác hướng nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm của người khiếm thị.
Đã có 35 lượt đại biểu phát biểu thảo luận những vấn đề Hội thảo đặt ra. Nhiều ý kiến đã gợi mở những cách làm mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy các hoạt động hướng nghiệp đào tạo dạy nghề.
Phát biểu tại Hội thảo ông Lê Trung Quyết – Chủ tịch HNM Thành phố nhấn mạnh “Công tác định hướng nghề nghiệp và đào tạo dạy nghề của Hội đã được triển khai từ nhiều năm tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay công tác này rất cần được thảo luận bàn bạc và đưa thêm các giải pháp mới để đạt những kết quả tốt hơn. Trung tâm dạy nghề của Hội đã tổ chức Hội thảo này rất trúng và rất ý nghĩa tới hoạt động của Hội. Chúng tôi tin tưởng kết quả của Hội thảo sẽ là tiền đề để thúc đẩy các chương trình hoạt động nhắm tới mục tiêu hướng nghiệp dạy nghề cho người khiếm thị Hà Nội trong năm 2020 và những năm tiếp theo”.
Một số hình ảnh khác của Hội thảo:
Ảnh: Ông Lê Trung Quyết - Chủ tịch Hội người mù TP Hà Nội
Ảnh: Ông Trần Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hội người mù TP Hà Nội
Ảnh: Các đại biểu thảo luận
Ảnh: Các đại biểu thảo luận
 
 
Trung tâm dạy nghề