Thạc sĩ Nguyễn Thị Liên giảng viên trường Đại học Lao động Xã hội ôn tập về các phương pháp Công tác xã hội tại lớp Công tác xã hội cho người khiếm thị tại Trung tâm dạy nghề Hội người mù Thành phố Hà Nội.

 

Nguồn Trung tâm dạy nghề