Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên - Phó Trưởng Khoa Công tác xã hội trường Đại học Sư phạm giảng về Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết mâu thuẫn

Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên - Phó Trưởng Khoa Công tác xã hội trường Đại học Sư phạm giảng về Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết mâu thuẫn cho lớp nghề Công tác xã hội cho người khiếm thị tại Trung tâm dạy nghề Hội người mù Thành phố Hà Nội

Nguồn Trung tâm dạy nghề

 

Thạc sĩ Nguyễn Kim Loan giảng về Công tác xã hội với người khuyết tật

Thạc sĩ Nguyễn Kim Loan - Trưởng bộ môn nghề Công tác xã hội trường Đại học Lao động Xã hội giảng về Công tác xã hội với người khuyết tật tại lớp Công tác xã hội cho người khiếm thị - Trung tâm dạy nghề Hội người mù Thành phố Hà Nội

Nguồn Trung tâm dạy nghề.