Nghề Tin học văn phòng cho người khiếm thị

1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Kiến thức

+ Tóm tắt được lịch sử phát triển của máy tính

 + Liệt kê được các thành phần cơ bản của máy tính

+ Trình bày được vai trò và tác dụng các phần mềm hỗ trợ người khiếm thị sử dụng máy tính.

+ Liệt được các thành phần cơ bản hiển thị trên màn hình Desktop và vai trò, chức năng của các phím Windows

+ Nêu được các kiến thức và thao tác về phần mềm Microsoft Word và Unikey

+ Nêu được các kiến thức và thao tác về trình duyệt internet, gmail, skype, facebook

+ Nhắc lại được các tiêu chuẩn, phẩm chất của nhân viên văn phòng

+ Tóm tắt được các bước cài đặt phần mềm đọc màn hình va phần mềm ứng dụng

+ Trình bày được cách sử dụng và cấu hình điện thoại thông minh

- Kỹ năng

+  Ứng dụng được các phần mềm đọc màn hình Jaws và NVDA

+ Sử dụng được hệ điều hành windows.

+ Áp dụng được phần mềm microsoft word để soạn thảo văn bản

+ Thực hành được thao tác với các trình duyệt Internet.

+ Thực hiện được các thao tác cơ bản về gmail, skype, facebook.

+ Phân biệt được công việc hành chính văn phòng và công việc quản trị

+ Thực hành được các kỹ năng cần thiết của một nhân viên văn phòng

+ Tiến hành cài đặt các phần mềm đọc màn hình và phần mền ứng dụng

- Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

+ Có năng lực làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo .

+ Có khả năng giao tiếp, tự định hướng, chủ động thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường

+ Tự chịu trách nhiệm về nội dung kết quả của hành vi hoặc thao tác nghề nghiệp của bản thân.

+ Có khả năng tương tác với các đồng nghiệp.

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

2. Cơ hội việc làm

- Làm nhân viên tin học văn phòng cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp

3. Cơ hội học tập

- Có thể tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để học lên các trình độ cao hơn

- Có thể tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin của người khiếm thị

4. Chương trình đào tạo

Mô đun 1: Những kiến thức về Máy tính và CNTT cho người khiếm thị

Mô đun 2: Một số phần mềm hỗ trợ tiếng nói cho người khiếm thị

Mô đun 3: Hệ điều hành Windows

Mô đun 4: Chương trình Microsoft Word

Mô đun 5: Sử dụng và làm việc trên Internet

Mô đun 6: Công tác văn phòng và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

Mô đun 7: Cài đặt một số phần mềm tiện ích trên máy tính

Mô đun 8: Quản lý và sử dụng thiết bị thông minh

Mô đun 9: Thực tập

Mô đun 10: Ôn tập và thi tốt nghiệp

 

 Nguồn Trung tâm dạy nghề

Nghề Tẩm quất cho người khiếm thị

1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm

- Kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức về học thuyết Đông y.

+ Nêu được những nội dung cơ bản, tác dụng của nghề Tẩm quất đối với sức khỏe con người.

+ Liệt kê được các thủ thuật, phương pháp của nghề Tẩm quất.

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm nghề Tẩm quất.

+ Xác định được các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp ứng xử với khách hàng

+ Diễn đạt được các kiến thức dưỡng sinh hồi phục sức khỏe

+ Trình bày được cách phòng tránh những bệnh lây nhiễm hoặc bệnh nghề nghiệp trong nghề Tẩm quất

- Kỹ năng

+ Ứng dụng các học thuyết Đông y trong thao tác thực hành nghề Tẩm quất

+ Thực hành thành thạo các bài Tẩm quất cho người khiếm thị.

+ Có tư thế tác phong làm việc chính xác phù hợp với quy định của nghề

+ Thực hành động tác dưỡng sinh đúng lúc, đúng thời điểm để giữ sức khỏe được tốt nhất.

+ Có kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tư vấn chăm sóc sức khỏe khi hành nghề nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng.

+ Có kỹ năng phòng chống lây nhiễm các bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Có năng lực làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo

Có khả năng giao tiếp, tự định hướng, chủ động thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường

Tự chịu trách nhiệm về nội dung kết quả của hành vi hoặc thao tác nghề nghiệp của bản thân.

Có năng lực tư vấn hỗ trợ bồi bổ sức khỏe và trách nhiệm làm việc với khách hàng          

Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Có ý chí quyết tâm trong quá trình thực hiện công việc được giao

2. Cơ hội làm việc

- Là nhân viên làm dịch vụ Tẩm quất  tại các cơ sở dịch vụ Tẩm quất của Hội người mù hoặc các doanh nghiệp tư nhân khác

- Tự làm nghề tại nhà hoặc tự liên kết với người khác để mở các cơ sở dịch vụ Tẩm quất riêng.

3. Cơ hội học tập

- Khi được bổ sung thêm kiến thức nghề nghiệp có khả năng tham gia học tập ở các bậc học cao hơn.

- Có khả năng tham gia các hội thảo chuyên đề của nghề để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn.

4. Chương trình đào tạo

Mô đun 1: Một số kiến thức cơ bản của học thuyết Đông y ứng dụng trong Tẩm quất

Mô đun 2: Những điều cần biết về nghề Tẩm quất và các quy định của pháp luật liên quan.

Mô đun 3: Đại cương về Tẩm quất

Mô đun 4: Các thủ thuật Tẩm quất cơ bản

Mô đun 5: Sơ lược giải phẫu sinh lý

Mô đun 6: Sơ lược về 12 đường kinh và 02 mạch Nhâm, Đốc

Mô đun 7: Quy trình kỹ thuật Tẩm quất cơ bản

Mô đun 8: Kiến thức về một số bệnh xã hội cần tránh khi thực hành nghề Tẩm quất cho người khiếm thị

Mô đun 9: Tự rèn luyện dưỡng sinh

Mô đun 10: Thực tập tốt nghiệp

Mô đun 11: Ôn tập và thi tốt nghiệp

Nguồn Trung tâm dạy nghề