VĂN BẢN HỘIĐiều lệ - Hội người mù TP Hà Nội khóa IX
Số ký hiệu: 183/ HD - HNMHN ; Ban hành: 11/9/2014
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

Hướng dẫn - Điều lệ Hội người mù TP Hà Nội khóa IX
Số ký hiệu: ; Ban hành:
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

Quy chế kiểm tra  - Hội người mù TP Hà Nội khóa IX
Số ký hiệu: 220 /QĐ-HNMHN ; Ban hành: 28/10/2014
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

Quy chế làm việc của Ban chấp hành - Hội người mù TP Hà Nội khóa IX
Số ký hiệu: 202 /QC-HNMHN; Ban hành:
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

Quy chế làm việc của Ban thường vụ - Hội người mù TP Hà Nội khóa IX
Số ký hiệu: 253  /QC-HNMHN; Ban hành: 07/11/2014
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

Quy chế thi đua khen thưởng - Hội người mù TP Hà Nội khóa IX
Số ký hiệu: 219 /QĐ-HNMHN ; Ban hành: 28/10/2014
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

Cuộc vận động 2 vượt - 4 rèn - 5 phấn đấu
Số ký hiệu: ; Ban hành:
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: CVĐ

 

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VAY VỐN QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Số ký hiệu: 206 /HNM-LĐSX ; Ban hành: 10/08/2016
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Công văn

 

Quy chế kiểm tra sửa đổi
Số ký hiệu: 14/HNM-KT; Ban hành: 10/01/2011
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định

 

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tốcáo
Số ký hiệu: Không số; Ban hành: 20/11/2012
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Thông báo

 

QUYẾT ĐỊNH của ban thường vụ Hội người mù Việt Nam . Về việc ban hành tiêu chuẩn uỷ viên Ban chấp hành các cấp hội.
Số ký hiệu: 149/2008/QĐ-TC ; Ban hành: 17/04/2008
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định

 

Điều Lệ Hội người mù Việt Nam
Số ký hiệu: 118/QĐ-BNV; Ban hành: 20/02/2008
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định

 

Hướng dẫn Điều Lệ Hội người mù Việt Nam
Số ký hiệu: 215/2008/ HNM- QĐTC;  Ban hành: 27/5/2008
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định

 

Ban hành quy chế Thi đua Khen thưởng của Hội người mù Việt Nam (sửa đổi)
Số ký hiệu: 324/HNM-TC; Ban hành: 28/09/2006
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định