Phần 2: Vui hội đêm lửa trại truyền thống

Phần 2: Vui hội đêm lửa trại truyền thống kỷ niệm 10 năm hợp nhất hai tỉnh Hội người mù Hà Nội - Hà Tây tại khu du lịch Ao Vua - Ba Vì - Hà Nội.

 

Phần 1: Nghi lễ "Đốt lửa trại truyền thống"

 

Phần 1: Nghi lễ "Đốt lửa trại truyền thống kỷ niệm 10 năm hợp nhất Hội người mù Hà Nội - Hà Tây tại khu du lịch Ao Vua - Ba Vì - Hà Nội"