VĂN BẢN HỘI

 

Điều lệ - Hội người mù TP Hà Nội khóa IX
Số ký hiệu: 183/ HD - HNMHN ; Ban hành: 11/9/2014
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

 

 

Hướng dẫn - Điều lệ Hội người mù TP Hà Nội khóa IX
Số ký hiệu: ; Ban hành:
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: Quyết định

 

Cuộc vận động 2 vượt - 4 rèn - 5 phấn đấu
Số ký hiệu: ; Ban hành:
Cơ quan ban hành: Hội người Mù TP Hà Nội; Loại văn bản: CVĐ

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VAY VỐN QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Số ký hiệu: 206 /HNM-LĐSX ; Ban hành: 10/08/2016
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Công văn

 

 

 

Quy chế kiểm tra sửa đổi
Số ký hiệu: 14/HNM-KT; Ban hành: 10/01/2011
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định

 

 

 

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tốcáo
Số ký hiệu: Không số; Ban hành: 20/11/2012
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Thông báo

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH của ban thường vụ Hội người mù Việt Nam . Về việc ban hành tiêu chuẩn uỷ
viên Ban chấp hành các cấp hội.

Số ký hiệu: 431/2018/QĐ-TC ; Ban hành: 18/12/2018
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định

 

 

 

Điều Lệ Hội người mù Việt Nam
Số ký hiệu: 118/QĐ-BNV; Ban hành: 20/02/2008
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định

 

 

 

Hướng dẫn Điều Lệ Hội người mù Việt Nam
Số ký hiệu: 215/2008/ HNM- QĐTC;  Ban hành: 27/5/2008
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định

 

 

 

Ban hành quy chế Thi đua Khen thưởng của Hội người mù Việt Nam (sửa đổi)
Số ký hiệu: 324/HNM-TC; Ban hành: 28/09/2006
Cơ quan ban hành: Hội người Mù Việt Nam; Loại văn bản: Quyết định