VĂN BẢN KHÁC

 

 

 


Dự thảo Luật về Hội
Số ký hiệu: dự thảo; Ban hành: 01/01/2016
Cơ quan ban hành: Quốc Hội; Loại văn bản: Luật

 

 

 

Điều lệ Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam
Số ký hiệu: 1538/QĐ-BNV; Ban hành: 02/08/201
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ; Loại văn bản: Quyết định

 

 

 

Bổ sung, sửa đổi một số điểm về nghiệp vụ cho vay giải quyết việc làm
Số ký hiệu: 2812/NHCS-TD; Ban hành: 09/10/2008
Cơ quan ban hành: Ngân hàng chính sách; Loại văn bản: Công văn

 

 

 

Hướng dẫn Quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm
Số ký hiệu: 2539/NHCS-TD; Ban hành: 19/09/2008
Cơ quan ban hành: Ngân hàng chính sách; Loại văn bản: Công văn

 

 

 

Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1680/NHCS-TD; Ban hành: 24/06/2008
Cơ quan ban hành: Ngân hàng chính sách; Loại văn bản: Công văn

 

 

 

Công ước về Quyền của người khuyết tật
Số ký hiệu: Không số; Ban hành: 13/12/2006
Cơ quan ban hành: Liên hiệp quốc; Loại văn bản: Công ước Quốc tế