Xuân hội nhập

XUÂN HỘI NHẬP

Có xuân nào khác xuân nào?

Mà sao tâm tưởng nao nao ngóng chờ

Xuân ơi! Đến tự bao giờ?

Làm cho cánh én ngẩn ngơ trên đồng.

Hoa mai, hoa huệ, hoa hồng,

Nụ đào chúm chím - bướm hồng nhởn nhơ

Biết rằng năm đợi tháng chờ,

Xuân đi, xuân đến bây giờ là đây.

Rượu đào nâng chén trao tay,

Mừng xuân hội nhập – xuân này vui hơn.

 

Đỗ Văn Tài HNM Cầu Giấy

Mừng Xuân Canh Tý

Mừng xuân canh tý

 

Líu lo chim hót vang vang,

Thì ra xuân đã xốn sang đến rồi.

Nao nao lòng những bồi hồi,

Hoa cười, én lượn rợp trời đón xuân.

Thơ xuân xin có mấy vần,

Chúc nhau ly rượu mừng xuân muôn nhà.

 

Đỗ Văn Tài HNM Cầu Giấy