Mắt em như của mọi người
Bị mây che phủ nên đời kém may
Bù lại em có đôi tay 
Chăm chỉ khéo léo tháng ngày  chân chuyên 
Được Hội giúp đỡ động viên
Vượt lên số phận Ngay trên quê mình
Đảm đang chung thủy nghĩa tình 
Yêu em anh muốn chúng mình bên nhau
Dựng xây hạnh phúc bền lâu
Cùng nhau sánh bước nhịp cầu tương lai.

Nguyễn Nhật Tiến - Hội người mù Huyện Sóc Sơn