1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm

- Kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức về học thuyết Đông y.

+ Nêu được những nội dung cơ bản, tác dụng của nghề Tẩm quất đối với sức khỏe con người.

+ Liệt kê được các thủ thuật, phương pháp của nghề Tẩm quất.

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật làm nghề Tẩm quất.

+ Xác định được các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp ứng xử với khách hàng

+ Diễn đạt được các kiến thức dưỡng sinh hồi phục sức khỏe

+ Trình bày được cách phòng tránh những bệnh lây nhiễm hoặc bệnh nghề nghiệp trong nghề Tẩm quất

- Kỹ năng

+ Ứng dụng các học thuyết Đông y trong thao tác thực hành nghề Tẩm quất

+ Thực hành thành thạo các bài Tẩm quất cho người khiếm thị.

+ Có tư thế tác phong làm việc chính xác phù hợp với quy định của nghề

+ Thực hành động tác dưỡng sinh đúng lúc, đúng thời điểm để giữ sức khỏe được tốt nhất.

+ Có kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tư vấn chăm sóc sức khỏe khi hành nghề nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng.

+ Có kỹ năng phòng chống lây nhiễm các bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Có năng lực làm việc về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo

Có khả năng giao tiếp, tự định hướng, chủ động thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường

Tự chịu trách nhiệm về nội dung kết quả của hành vi hoặc thao tác nghề nghiệp của bản thân.

Có năng lực tư vấn hỗ trợ bồi bổ sức khỏe và trách nhiệm làm việc với khách hàng          

Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Có ý chí quyết tâm trong quá trình thực hiện công việc được giao

2. Cơ hội làm việc

- Là nhân viên làm dịch vụ Tẩm quất  tại các cơ sở dịch vụ Tẩm quất của Hội người mù hoặc các doanh nghiệp tư nhân khác

- Tự làm nghề tại nhà hoặc tự liên kết với người khác để mở các cơ sở dịch vụ Tẩm quất riêng.

3. Cơ hội học tập

- Khi được bổ sung thêm kiến thức nghề nghiệp có khả năng tham gia học tập ở các bậc học cao hơn.

- Có khả năng tham gia các hội thảo chuyên đề của nghề để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn.

4. Chương trình đào tạo

Mô đun 1: Một số kiến thức cơ bản của học thuyết Đông y ứng dụng trong Tẩm quất

Mô đun 2: Những điều cần biết về nghề Tẩm quất và các quy định của pháp luật liên quan.

Mô đun 3: Đại cương về Tẩm quất

Mô đun 4: Các thủ thuật Tẩm quất cơ bản

Mô đun 5: Sơ lược giải phẫu sinh lý

Mô đun 6: Sơ lược về 12 đường kinh và 02 mạch Nhâm, Đốc

Mô đun 7: Quy trình kỹ thuật Tẩm quất cơ bản

Mô đun 8: Kiến thức về một số bệnh xã hội cần tránh khi thực hành nghề Tẩm quất cho người khiếm thị

Mô đun 9: Tự rèn luyện dưỡng sinh

Mô đun 10: Thực tập tốt nghiệp

Mô đun 11: Ôn tập và thi tốt nghiệp

Nguồn Trung tâm dạy nghề