1.       Giới thiệu chương trình

 

2.       Tin hoạt động HNM TP Hà Nội

 

3.       Điểm tin hoạt động các đơn vị

 

4.       Kỷ yếu 50 năm xây dựng và phát triển HNM TP Hà Nội

Nhiệm Kỳ Vi

 

5. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập HNM TP Hà Nội

May mắn từ đôi mắt hỏng

 

6. Học tập và làm việc theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Lời Bác dạy ngày này năm xưa

 

7. Em về tinh khôi

 

8. Phổ biến kiến thức

Bảy dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu vitamin

 

9. Chân dung cán bộ, Hội viên

Nữ vận động viên khiếm thị giàu nghị lực

 

10. Tủ sách pháp luật

Quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân

 

11. Người mù đó đây

Hệ thống phá bỏ rào cản đối với các nhà thiết kế web khiếm thị

 

12. Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ

 

13. Lời kết chương trình

 

Tải toàn bộ chương trình

 

Tại đây