Đảng cho ánh sáng niềm tin
Là niềm hy vọng trong tim mọi người
Từ nay có hội trường rồi
Bốn tầng cao vút giữa trời mùa thu
Màu sơn rực sáng trong mơ
Người mù cảm thấy chữ ngờ quá nhanh
Cảm ơn Đảng tấm lòng thành
Cảm ơn các cấp đã dành sẻ chia
Dắt tay dù nắng, dù mưa
Mọi người theo Đảng cho vừa chữ tâm
Nghe lời Bác, cháu xin vâng
‘’Tàn nhưng không phế’’ quyết tâm xây đời
Mùa thu cách mạng tuyệt vời
Non sông gấm vóc rực trời cờ hoa.


Nguyễn Phú Hiền - Hội người mù Quận Long Biên