Năm mươi năm tuổi trưởng thành 

Những người khiếm thị đồng hành bên nhau

Lớp trước dìu dắt lớp sau

Vượt qua gian khó cùng nhau sớm chiều 

Bằng tình đồng tật thương yêu

Đắp xây truyền thống nhiễu điều giá gương

Dù trong bóng tối đêm trường

Dù cho có những chặng đường chông gai

Hội viên già trẻ gái trai

Đồng lòng chung sức chông gai sá gì

Đường xa ta muốn bước đi

Phải cùng chung nhịp ắt thì đến nơi

Một mùa Xuân mới đến rồi

Năm mươi năm tuổi bồi hồi phút giây

Nghĩ về năm tháng trước đây

Biết bao thế hệ đắp xây móng nền

Quả ngọt ghi nhớ không quên

Người trồng cây trước mới bền tương lai

Chúc cho những chặng đường dài

Hội ta tiến bước đến đài vinh quang

Năm mươi năm tuổi sang trang

Viết lên truyền thống huy hoàng mai sau.

 

                                                                                                                                                                        Đàm Hiển HNM Tây Hồ