Thực hiện công văn Số 44 - CV/ĐTNK của Đoàn khối các cơ quan TP. hà Nội về việc tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chi đoàn thanh niên cơ quan Hội người mù TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực để hưởng ứng hoạt động này.

BCH Chi đoàn xin gửi CV cùng đề cương tuyên truyền để các đ/c nghiên cứu.

Tải về

Nguyễn Trung Thái