Mừng xuân canh tý

 

Líu lo chim hót vang vang,

Thì ra xuân đã xốn sang đến rồi.

Nao nao lòng những bồi hồi,

Hoa cười, én lượn rợp trời đón xuân.

Thơ xuân xin có mấy vần,

Chúc nhau ly rượu mừng xuân muôn nhà.

 

Đỗ Văn Tài HNM Cầu Giấy