XUÂN HỘI NHẬP

Có xuân nào khác xuân nào?

Mà sao tâm tưởng nao nao ngóng chờ

Xuân ơi! Đến tự bao giờ?

Làm cho cánh én ngẩn ngơ trên đồng.

Hoa mai, hoa huệ, hoa hồng,

Nụ đào chúm chím - bướm hồng nhởn nhơ

Biết rằng năm đợi tháng chờ,

Xuân đi, xuân đến bây giờ là đây.

Rượu đào nâng chén trao tay,

Mừng xuân hội nhập – xuân này vui hơn.

 

Đỗ Văn Tài HNM Cầu Giấy