1.     Giới thiệu chung

Hội người mù thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội đặc thù được thành lập theo quyết định số 43 QĐ/UBHC ngày 3 Tháng 7 Năm 1970 của Ủy Ban hành chính thành phố Hà Nội (nay là Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội).

Trải qua trên 40 năm ra đời và phát triển với nhiệm vụ: tập hợp đông đảo người mù trên địa bàn thủ đô không phân biệt nguyên nhân, trình độ, nghề nghiệp, tôn giáo nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn hội viên hiểu biết và chấp hành những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội; Tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và vật chất, tìm kiếm việc làm, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người mù; Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ người mù; Tăng cường, mở rộng quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, … tạo điều kiện, môi trường để người mù  chủ động hòa nhập vào các hoạt động cộng đồng một cách bình đẳng và sâu rộng, góp phần xây dựng, phát triển thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh hiện đại.

Đến nay, Hội đã phát triển được tổ chức ở tất cả các quận/huyện/thị xã trên địa bàn Thủ đô và có mạng lưới liên lạc ở hầu hết các xã phường thị trấn của Hà Nội. Ngoài ra, Hội đã thành lập được 1 trung tâm dạy nghề cho người khiếm thị; Đồng thời hướng dẫn, quản lý hàng trăm cơ sở sản xuất thủ công, dịch vụ xoa bóp tẩm quất cổ truyền.

Từ những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của hàng ngàn cán bộ hội viên trong suốt hơn 40 năm qua, Hội đã được Đảng, nhà nước cấp uỷ chính quyền các cấp đánh giá cao, và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý đó là: Huân chương Độc Lập hạng nhì, hạng ba; Huân chương Lao Động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Được nhiều tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nước đánh giá cao.

2. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 22 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
- Điện thoại / Fax: (84-24) 39364422
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Website: http://www.hnmhanoi.org.vn

3. Lãnh đạo hội: 

- Chủ tịch: Ông Lê Trung Quyết 
- Điện thoại:(84-24).38240240

- Phó Chủ tịch thường trực: Ông Bùi Trọng Minh 
- Điện thoại:(84-24).39351160

- Phó Chủ tịch: Bà Chu Thị Thu Hà 
- Điện thoại:(84-24).33518292

- Ủy viên thường trực: Ông Nguyễn Khả Hùng
- Điện thoại:(84-24).33518291