Vừa qua, Hội người mù quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Hội người mù Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018– 2023.  Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Trung Quyết – UV BTV  Trung ương Hội, Chủ tịch Hội người mù Thành phố; tham dự hội nghị có đồng chí Đào Soát- nguyên chủ tịch Hội người mù Việt Nam và các cá nhân tiêu biểu đại diện cho hội viên của quận hội.

Ảnh: các đại biểu lắng nghe bản dự thảo báo cáo

Hội nghị đã được nghe toàn văn bản dự thảo báo cáo nhiệm kỳ IX, phương hướng nhiệm kỳ X (2018-2023) của Hội người mù Thành phố. Theo đó, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào các phần chính của Dự thảo Báo cáo chính trị. Ngoài những vấn đề về bố cục, số liệu,...đại biểu cũng đã tập trung đóng góp vào các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới mà dự thảo văn kiện đã đưa ra, đặc biệt các những cán bộ lão thành của Hội đang sinh hoạt tại quận hội Hà Đông quan tâm đóng góp xoay quanh các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2017 – 2022 đồng thời góp ý đề xuất về các giải pháp có tính đột phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo của hội. Tại hội nghị, 100% đại biểu của quận hội thống nhất đề xuất trong nhiệm kỳ X (2018-2023) đề nghị Hội người mù Thành phố tiếp tục sử dụng Điều lệ Hội người mù Việt Nam mà không xây dựng điều lệ riêng đồng thời bầu ra 14 đại biểu có uy tín, đủ tiêu chuẩn để tham dự đại hội đại biểu Hội người mù Thành phố khóa X.

Ảnh: Đồng chí Lê Trung Quyết đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cán bộ, hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Quyết đã ghi nhận những đóng góp hết sức nghiêm túc, thẳng thắng, thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu đối với các văn kiện. Đây là cơ sở để Tiểu ban Văn kiện tiếp thu và bổ sung, điều chỉnh kịp thời các nội dung trong văn kiện trước khi trình chính thức tại Đại hội đại biểu Hội người mù Thành phố Hà Nội khóa X (2018-2023).

Hội nghị được tổ chức thiết thực, hiệu quả, nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ hội viên hội người mù Hà Đông trong việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Hội người mù Thành phố. Đồng thời đây cũng là diễn đàn để thể hiện quan điểm, tâm tư nguyện vọng, tinh thần trách nhiệm của quận hội đối với Hội người mù Thành phố.

Lê Chinh