Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội  người mù Thành phố Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023 đang được triển khai tích cực đúng theo tinh thần chỉ đạo của TW Hội người mù Việt Nam và UBND  Thành phố.

Ảnh Đ/c Lê Trung Quyết phát biểu tại hội nghị đóng góp văn kiện của HNM Phúc Thọ

Thành Hội đã chủ động xây dựng và triển khai các bước trong kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc và thời gian. Tính đến ngày 17/7/2018, Thành hội đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo và lấy ý kiến góp ý tại 100% các đơn vị cơ sở cho  văn kiện đại hội, tiếp đến đưa ra hội nghị BCH HNM Thành phố thảo luận  cho ý kiến và thông qua. Về công tác nhân sự, Hội đã xây dựng xong quy hoạch đối với BCH, BTV Thành hội. Số lượng cán bộ quy hoạch vào BCH, BTV là những người có đức, có tài, có triển vọng phát triển phù hợp với yêu cầu quy hoạch chung của Thành Hội. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, Hội người mù thành phố đang tập trung hoàn thiện hơn nội dung văn kiện đại hội; tăng cường tuyên truyền về đại hội; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc được cán bộ, hội viên quan tâm.... Đồng thời, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội người mù Thành phố Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2018 -2023 gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phát huy dân chủ cơ sở, tạo niềm tin, phn khởi trong cán bộ, hội viên về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Theo kế hoạch Đại hội Hội người mù Thành phố Hà Nội lần thứ X nhiệm kỳ 2018 -2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/9/2018.

                                      Nguyễn Thị Hương Giang – HNM Huyện Phú Xuyên