Mời bạn về thăm quê tôi
Có đền thờ thánh là nơi oai hùng
  Dải đê uốn lượn quanh vùng
Đường làng ngõ xóm, ta cùng sửa sang
  Sân đền thoáng rộng thênh thang
Hàng cây bóng mát, nhịp nhàng đua nhau
  Quê tôi đồng lúa, bãi lau
Nuôi đàn bò sữa lớn mau kịp thời
  Nuôi bao em bé yêu đời
Lớn nhanh, giang cánh một trời tương lai
  Con đường phía trước còn dài
Chung tay xây đắp tương lai sáng ngời
                                                           
Tác giả:  Hoàng Thị Tuyến


Phù Đổng quê tôi
Quê tôi Phù Đổng Thiên Vương
Ai về cũng thấy vấn vương trong lòng
Con đê lượn uốn cong cong
Có đàn bò sữa, thong dong về làng
Người dân lịch sự đàng hoàng
Là nhờ có Đảng xóm làng đổi thay.

                                                            Tác giả:  Hoàng Thị Tuyến hnm gia lâm