Bao giờ hết dịch anh về
Thăm em thăm cả tình quê dạt dào
  Thăm miền đất rộng trời cao
Thương người chăm chỉ dãi dầu nắng mưa
  Nhớ người đan nón ươm Tơ
Chắt chiu kỷ niệm hái mơ một mình
  Làm cho đất tổ Thanh Bình
Quê hương giàu đẹp ấm Tình Nước non
  Nhớ em như nhớ cội nguồn
Mong em quên cả đau buồn Trần gian
  Tình em đầm ấm chứa chan
Như mây mùa hạ xua tan nắng nồng
  Em Như nắng ấm Mùa Đông
Em như ánh sáng trăng rằm mùa thu
  Thương em anh nhớ vô bờ
Anh đi dẹp dịch gắng chờ nghe em
  Làm xong nghĩa vụ thiêng liêng
Anh về ta đắp cuộc Tình dài lâu
  Làm cho nước mạnh dân giàu
Thuận tình chồng vợ mai sau vững bền

TÁC GIẢ NGUYỄN TIẾN CÔNG