người chi hội trưởng của chúng tôi
đôi mắt tinh anh đã mờ  rồi
vẫn dành cho hội lòng nhân ái
hăng hái nhiệt tình mãi nổi sôi.

chẳng chút lợi danh chẳng chút tiền
thường xuyên chăm sóc tới hội viên
có ai yếu mệt là anh đến 
thăm hỏi động viên nhẹ đi liền.

tập hợp hội viên dắt dẫn đi
vui câu lạc bộ tháng đôi kỳ
làm chổi xe dây luôn mải miết
tấm lòng yêu hội thiệt đáng ghi.

gia đình văn hóa thật xứng danh
văn minh thanh lịch rất Hà Thành
học tập luyện rèn luôn phấn đấu
nhớ  lời Bác dạy thấu tâm anh.

chân thành mộc mạc giữa đời thường
bông hoa đồng nội tỏa ngát hương
người chi hội trưởng anh Bá Vượng
rực sáng tinh thần một tấm gương.
                  Vũ Tý