Việt Nam ta thật là tài
Thắng dịch Covid chả ai hề gì
  Đảng ta đường lối diệu kỳ
Bệnh dịch Covid hại gì được ta
  Thế giới ôi thật xót xa
Biết bao người đã đi xa không về
  Trước cảnh thảm khốc não nề
Đảng ta chu đáo trăm bề lo toan
  Giữ vững cuộc sống bình an
Toàn dân phấn khởi hân hoan đón chào


Văn Tiến Thịnh – Hội viên hội Người mù Ba Đình