Tuổi hai mươi  yêu tha thiết quê hương
Vâng lời Bác  cháu lên đường đánh Mỹ
Cùng đồng đội  là anh em đồng chí
Phá núi mở đường sẻ dọc trường sơn.
Gian khổ ác liệt nguy hiểm chẳng sờn
Bởi trong tim  luôn khắc ghi lời Bác
Lời Bác dạy  là bài ca bản nhạc 
Để cháu con  hát mãi khúc quân hành.
Thấm vào đời  thành lý tưởng quang vinh
Mang tư tưởng  Hồ Chí Minh vĩ đại
Người là đạo đức  cho nhân từ bác ái
Người là danh nhân văn hóa toàn cầu.
Bác kính yêu  mãi mãi cháu ghi sâu
Cho đến nay  khi mái đầu điểm bạc
Vẫn học tập  và làm theo lời Bác
Trong tâm mình  luôn tỏa ngát hương sen.
Mắt dẫu mờ  vẫn hai vượt bốn rèn
Vẫn tìm kiếm  tri thức trên trang web
Vẫn làm chổi  xoa bóp và bấm huyệt
Không ngừng học tập phấn đấu vươn lên.
Không cam chịu  một cuộc sống đớn  hèn
Trong tâm vẫn  âm vang “tàn nhưng không phế”.

                    Vũ Tý
                 HNM quận Cầu Giấy