Đất nước nghiêng mình tưởng nhớ
Máu anh đổ đất   mẹ nở hoa thơm
  Cho lũ trẻ đầy bát cơm
Cho đường quê thơm mùi rơm nắng mới
  Ngày vui cờ bay phấp phới
Để dân tộc ta vươn tới đỉnh cao
  Biển Đông sóng vỗ dạt dào
Ru anh giấc ngủ ngọt ngào bên nôi
  Sông ơi cuộn chảy mãi trôi
Bên bồi bên lở nước trôi đôi dòng
  Màu xanh bát ngát cánh đồng
Nhà ai nặng trĩu vườn hồng đu Đưa
  Thương anh nước mắt trời mưa
Ăn quả lại nhớ người xưa vun trồng.

Đàm Quyết Tiến
HNM Phúc Thọ