Cô đi từ Á tới Âu
Cô vòng châu Mỹ, Phi châu ghévào
  Ở đâu cũng tiến ào ào
Chỉ riêng đất Việt sớm vào chiều ra
  Vì không có chốn la cà
Người thưa, phố vắng, nhà nhà ở nguyên
  Từ siêu thị đến công viên
Từ nam ra bắc ba miền chung tay
  Giãn cách xã hội làm ngay
Sống chung với lũ đến ngày thành công
  Chủ quan xin hãy nói không
Coi chừng cô vẫn lông bông ngoài đường
  Những ngày dịch giã bốn phương
Tình người sâu nặng quê hương  tuyệt vời
  Việt kiều xa xứ nơi nơi
Trở về đất mẹ lệ rơi nhạt nhòa
  Bạn bè quốc tế gần xa
Không phân biệt đấy người ta người mình
  Đều được chăm sóc tận tình
Bữa ăn, giấc ngủ bệnh tình  quan tâm
  Người người tiếng nói từ tâm
Việt Nam đang thắng ngoại xâm vô hình.

Đàm Quyết Tiến