Covid hoành hành khắp thế gian .
gây viêm phổi cấp đến kinh hoàng,
Làm cho hàng triệu người phơi nhiễm
Thế giới loay hoay chống dịch tràn  .

Việt Nam truyền thống luôn ghi nhớ,
Đoàn kết cùng nhau vượt gian nan.
Covid có muốn vào xâm lấn,
Chúng ta nhất định quyết  dẹp tan.

Nguyễn Đình Kết HNM Cầu Giấy