Đại dịch cô vid tràn qua
Làm cho trai gái, trẻ già xa nhau
  Cửa hàng, cửa hiệu đóng mau
Bể bơi cũng phải trước sau đóng liền
  Kẻo mà cô vid làm phiền
Khẩu trang là người bạn hiền  cùng ta
  Rửa tay đừng có qua loa
Chỗ đông cần tránh ở nhà bạn ơi
  Tổ quốc cần khắp mọi nơi
Đứng yên tại chỗ  đáp lời  núi sông
  Phao tin đồn nhảm nói không
Chung tay cùng với cộng đồng dịch lui
  Trở lại cuộc sống yên vui
Già trẻ, trai gái ngậm ngùi gặp nhau.

Đàm Quyết Tiến