Xứ Đoài mây trắng giăng bay
Miền quê cổ tích hương say ngạt ngào
  Địa linh nhân kiệt tự hào
Đường Lâm đất thánh đi vào ca dao
  Ba Vì đỉnh núi ngàn sao
Sông Đà cuộn   sóng lao xao  chuyến đò
  Đồng xanh mỏi những cánh cò
Trai tài gái sắc hẹn hò  lứa đôi
  Đền Hai Bà,tích bánh trôi
Hát giang lệ đẫm vua tôi trẫm mình
  Chùa Thầy rạng ánh bình minh
Hang sâu Cắc Cớ anh linh khắp miền
  Sơn Tây thành cổ vững bền
Cờ đen quân tướng xông lên diệt  thù
  Tây Phương  thấp thoáng sương mù
Tượng  la hán   cổ tạc từ  trăm năm
  Yên Bồ nơi Bác về thăm
Cây đa mãi tỏa bóng  râm cho đời
  Đồng Mô du lịch tuyệt vời
Sân gôn quốc tế bao lời ngợi ca
  Ao vua nhớ bạn gần xa
Về đây tắm mát hát ca rộn ràng
  Khoang Sanh cảnh đẹp mơ màng
Râm ran chim hót bên hàng cây cao
  Xứ  Đoài đẹp tựa chiêm bao
Như trong cổ tích nao nao lòng người.

Đàm Quyết Tiến