Được sự đồng ý của Hội người mù thành phố, Trung tâm dạy nghề thông báo kế hoạch khai giảng lớp nghề Công tác xã hội như sau: 
Thời gian: 8h00; Ngày 05 tháng 03 năm 2018 (cả ngày)
Địa điểm: Số 56 Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội.
Dự kiến chương trình: 
Buổi sáng : Chương trình lễ khai giảng và thống nhất nội quy học tập, hướng dẫn cách sử dụng giáo trình nghề CTXH.
Buổi chiều: Nhận giáo trình, tài liệu và nghe hướng dẫn cách sử dụng khai thác giáo trình từ công nghệ Daisy hỗ trợ trên điện thoại thông minh hoặc file mp3 ( đối với những học viên không dùng điện thoại thông minh). 


Trung tâm dạy nghề