Thạc sĩ Nguyễn Kim Loan - Trưởng bộ môn nghề Công tác xã hội trường Đại học Lao động Xã hội giảng về Công tác xã hội với người khuyết tật tại lớp Công tác xã hội cho người khiếm thị - Trung tâm dạy nghề Hội người mù Thành phố Hà Nội

Nguồn Trung tâm dạy nghề.