Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên - Phó Trưởng Khoa Công tác xã hội trường Đại học Sư phạm giảng về Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết mâu thuẫn cho lớp nghề Công tác xã hội cho người khiếm thị tại Trung tâm dạy nghề Hội người mù Thành phố Hà Nội

Nguồn Trung tâm dạy nghề