I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 
1. Người khiếm thị có hộ khẩu Hà Nội, có giấy xác nhận mức độ khuyết tật về nhìn.
2. Có độ tuổi từ 14 đến 55 tuổi đối với nữ, từ 14 đến 60 tuổi đối với nam.
3. Có trình độ học vấn từ Phổ thông cơ sở trở lên 
(Riêng nghề Công tác xã hội từ Phổ thông trung học trở lên)
4. Có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh tâm thần.
5. Có khả năng tự lực, tự giải quyết các vấn đề sinh hoạt cá nhân hàng ngày.
II. CÁC NGHỀ TUYỂN SINH
1. Tẩm quất cơ bản 
- Số lượng tuyển sinh: 30 người.
- Dự kiến thời gian học: Từ tháng 6 đến tháng 11
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/4/2019
2. Tin học văn phòng
- Số lượng tuyển sinh: 10 người.
- Dự kiến thời gian học: Từ tháng 5 đến tháng 9 
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/3/2019
3. Công tác xã hội 
-Số lượng tuyển sinh: 20 người.
-Dự kiến thời gian học: Từ tháng 6 đến tháng 11
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/4/2019
4. Tẩm quất trình độ nâng cao
- Số lượng tuyển sinh: 20 người.
-Dự kiến thời gian học: 20 ngày các buổi sáng trong tháng 4, tháng 5
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/3/2019
5. Kỹ năng quản lý kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ
- Số lượng tuyển sinh: 20 người.
- Dự kiến thời gian học : 05 ngày trong tháng 5
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 15/4/2019
Ghi chú:
1. Lớp nghề Tẩm quất trình độ nâng cao và lớp kỹ năng quản lý kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ là 2 lớp đáp ứng nhu cầu của hội viên (nếu có). Học viên tham gia các lớp này không có kinh phí hỗ trợ tiền ăn hoặc tiền xe đi lại. Các lớp nghề còn lại học viên được hưởng chế độ tiền ăn, tiền xe đi lại theo quy định của nhà nước.
2. Học viên chủ động đi lại trong thời gian học tập, những trường hợp nhà quá xa Trung tâm không tiện đi lại thì được bố trí ở nội trú theo nguyện vọng nhưng phải tự túc về sinh hoạt cá nhân.

Trung tâm dạy nghề