TẤM GƯƠNG NGƯỜI CÁN BỘ HỘI

người chi hội trưởng của chúng tôi
đôi mắt tinh anh đã mờ  rồi
vẫn dành cho hội lòng nhân ái
hăng hái nhiệt tình mãi nổi sôi.

chẳng chút lợi danh chẳng chút tiền
thường xuyên chăm sóc tới hội viên
có ai yếu mệt là anh đến 
thăm hỏi động viên nhẹ đi liền.

tập hợp hội viên dắt dẫn đi
vui câu lạc bộ tháng đôi kỳ
làm chổi xe dây luôn mải miết
tấm lòng yêu hội thiệt đáng ghi.

gia đình văn hóa thật xứng danh
văn minh thanh lịch rất Hà Thành
học tập luyện rèn luôn phấn đấu
nhớ  lời Bác dạy thấu tâm anh.

chân thành mộc mạc giữa đời thường
bông hoa đồng nội tỏa ngát hương
người chi hội trưởng anh Bá Vượng
rực sáng tinh thần một tấm gương.
                  Vũ Tý

CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC

  Ngoài kia cô vid hoành hành
Mà  sao cứ ngỡ bệnh giành cho ai
  Tỉnh dậy một buổi sớm mai
Họng đau vai nhức ho dài từng cơn
  Xét nghiệm bác sĩ làm ơn
Thôi rồi cô vid chập chờn đâu đây
  Ngơ ngơ như chú gà tây
Rửa tay đúng cách kẻo lây bây giờ
  Khẩu trang còn thiếu đang chờ
Đeo ngay vào kẻo lại mờ mắt ra
  Gặp người thì hãy tránh xa
Đội hình hai mét thế là yên tâm
  Sóng thần cô vid ầm ầm
Khác chi lũ giặc ngoại xâm thuở nào.
  Việt Nam mày  cứ nhảy  vào
Đường ra chỉ có chui rào cách ly
  Đao to búa lớn làm gì
Biết điều thì sớm biến đi cho lành
  Cái thân cô vid mỏng manh
Làm sao địch nổi đất anh hùng này
  Mấy ngàn năm pho sử dày
Bao quân giặc đến như mày đều lui.

Đàm Quyết Tiến