Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Hội người mù thành phố Hà Nội được thành lập ngày 14/7/2008 theo quyết định số 2391/ QĐ–UBND của UBND tỉnh Hà Tây và được đổi tên là Trung tâm dạy nghề thuộc Hội người mù thành phố Hà Nội tại quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 10/09/2009 của UBND Thành phố Hà Nội (nay là Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Hội Người mù thành phố Hà Nội) theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hà Nội chuyên đào tạo nghề cho người khiếm thị ở trình độ sơ cấp; thời gian đào tạo 6 tháng/nghề; hình thức đào tạo tập trung thường xuyên; chế độ đào tạo miễn phí. Hiện nay, Trung tâm đang đào tạo các nghề Tin học văn phòng; Tẩm quất; Công tác xã hội và một số nghề thủ công cho người khiếm thị. Ngoài ra, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng Kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp... và hỗ trợ việc làm, hướng nghiệp, phát triển kinh tế, tư vấn pháp luật cho người khiếm thị.

Địa chỉ: 56 Tô Hiệu, Hà Đông Hà Nội

Điện thoại: 02433. 522. 786

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamdaynghehba/