01.      Giới thiệu chương trình.

  

 02.      Tin hoạt động Hội Người mù thành phố Hà Nội

 

 03.      Chùm tin hội nghị đóng góp vào văn kiện đại hội của HNM TP nhiệm kỳ XI

 

 04.      Điểm tin hoạt động các đơn vị.

 

 05.      Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương

 

 06.      Văn nghệ:

Bài hát tự nguyện-Thảo Đan

 

 07.      Phổ biến kiến thức

Cách đơn giản để thanh lọc, thải độc cơ thể.

 

 08.      Dòng cảm xúc

 

 09.      Chân dung cán bộ, hội viên

Một chủ tịch hội với sức trẻ thanh xuân.

 

 10. Trang thơ:

Nguồn sáng từ cuộc vận động

 

 11. Tủ sách pháp luật:

Văn bản về việc hợp nhất nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 

 12. Người mù đó đây

Cách giao tiếp của người khiếm thị.

 

 13. Văn nghệ

Dựng xây đời mới.

 

 14. Lời kết chương trình.