Microsoft Word cho phép bạn lưu tệp tin vào thư mục mặc định Document trong ổ C Nhưng bạn lưu ý không nên lưu tập tin trên ổ C hoặc màn hình Desktop vì có thể bị mất khi cài đặt lại Windows. Để tiết kiệm thời gian chọn đường dẫn lưu mỗi tập tin, bạn có thể thiết lập mặc định nơi lưu tập tin trên Word bằng cách:
- Tạo 1 thư mục trong ổ D hoặc E của máy tính
- Nhấn Enter để mở thư mục vừa tạo
- Nhấn Alt + D để mở thanh địa chỉ
- Nhấn Control + C để Copy đường dẫn
- Nhấn Alt + F4 để đóng thư mục
- Mở Word
- Nhấn Alt + F để mở Menu File
- Nhấn mũi tên lên đến: Word Option rồi nhấn Enter
- Nhấn mũi tên xuống đến: Save
- Nhấn Tab đến: Default file location, bạn sẽ nghe được đường dẫn mặc định lưu file là: C:\Users\user\Documents\.
- Nhấn Control + V để dán đường dẫn mới vừa Copy
- Nhấn Tab đến: OK rồi nhấn Enter để lưu lại thay đổi.
Nguyễn Trung Thái

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.