Hướng dẫn cài đặt và sử dụng google drive. Bài 3
Xem lại bài 1
Xem lại bài 2
 Chia sẻ thư mục.
HNM-HANOI. Để chia sẻ cả một thư mục trong google drive các bạn làm như sau:
-Bước 1: mở google drive dùng mũi tên di chuyển đến thư mục muốn chia sẻ nhấn phím applications tiếp tục dùng mũi tên chọn và nhấn enter vào google drive nhấn enter tiếp vào share
-Bước 2: nhấn insert+f10 nhấn mũi tên đến share setting và nhấn enter
-Bước 3: nhập e-mail của người muốn chia sẻ vào ô email address.
Bước 4: các bạn nhấn tab đến mục list view sẽ có 2 tùy chọn là "Can organize,add and edit" (có nghĩa là có thể đồng bộ, thêm và chỉnh sửa nội dung của thư mục được chia sẻ)và "can view only" (có nghĩa là chỉ có thể xem được những nội dung trong thư mục được chia sẻ). thường thì mục "can organize,add and edit" đã được chọn mặc định nếu các bạn chỉ muốn chia sẻ một thư mục mà không muốn người được chia sẻ chỉnh sửa và can thiệp vào nội dung của thư mục thì các bạn dùng mũi tên chọn "can view only" và nhấn enter vào nó.
-Bước 5: Tiếp tục nhấn tab đến send button và nhấn enter lập tức sẽ có một e-mail được gửi tới thông báo cho người được chia sẻ.

đối với người được chia sẻ thì khi bạn nhận được e-mail chia sẻ 1 thư mục thì thư mục đó sẽ nằm trong mục được chia sẻ trên máy chủ google các bạn làm như sau để đồng bộ thư mục đó vào thư mục google drive trên máy tính của các bạn:
-Bước 1: Trong phần nội dung thư các bạn nhấn enter vào liên kết tên của thư mục được chia sẻ hoặc liên kết mở.
(Ví dụ: Tôi được một người bạn chia sẻ một thư mục có tên là "Văn Bản" thì tôi sẽ nhấn enter vào liên kết văn bản hoặc liên kết mở ngay dưới liên kết văn bản trong phần nội dung e-mail vừa nhận được)
-Bước 2: Trình duyệt sẽ chuyển hướng truy cập vào google drive của tôi trên máy chủ google và mở thư mục đó trong mục được chia sẻ.
tại đây các bạn nhấn chữ B đến nút menu của thư mục (ví dụ: của tôi sẽ là "văn bản button menu" và nhấn enter để mở menu của thư mục "văn bản".
-Bước 3 các bạn dùng mũi tên chọn và nhấn enter vào mục "thêm vào drive của tôi" lập tức thư mục được chia sẻ này sẽ được thêm vào thư mục google drive trên máy tính của các bạn.
còn tiếp....
Chúc quý vị và các bạn thành công.
Phạm Sơn Hà.