Kể từ phiên bản Microsoft Word 2007 trở về đây thì Microsoft đã thay đổi phần mở rộng từ .doc thành docx.
Để tránh một số rắc rối về định dạng, lỗi font chữ khi copy sang máy khác bạn có thể thiết lập định dạng lưu mặc định cho Word là .doc thay vì .docx bằng cách như sau:
- Mở Word
- Nhấn Alt + F để mở Menu File
- Nhấn mũi tên lên đến: Word Option rồi nhấn Enter
- Nhấn mũi tên xuống đến: Save
- Nhấn Tab đến: Save files in this format, bạn nhấn mũi tên chọn: Word 97-2003 Document (*.doc).
- Nhấn Tab đến: OK rồi nhấn Enter để lưu lại thay đổi.
Nguyễn Trung Thái

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.