HNM-HANOI. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn điều khiển một máy tính từ xa thông qua mạng internet bằng phần mềm NVDA.
*lưu ý: bài viết này chỉ dành cho các bạn đã sử dụng nvda và các add-on thành thạo, còn các bạn chưa sử dụng nvda bao giờ hoặc mới chỉ làm quen thì hãy nên dành thời gian tìm hiểu thêm về nvda cái đã.
I. điều kiện.
1. chúng ta sẽ có hai máy tính là máy tính a và máy tính b máy tính A sẽ là máy tính bị điều khiển, máy tính B sẽ là máy dùng để điều khiển máy tính A. và cả hai máy tính đều đã được cài NVDA và đã kết nối internet.
2. Vì điều khiển máy tính từ xa không phải là tính năng có sẵn của NVDA nên chúng ta sẽ phải tải và cài đặt thêm add-on RemoteNVDA cho chương trình để bổ xung thêm tính năng này cho NVDA.
3. Tải và cài đặt add-on RemoteNVDA tại đây.
https://nvdaremote.com/remote-2.0.nvda-addon
hoặc.
https://nvdaremote.com/download/
II. Các bước thiết lập.
1. Máy tính A (máy tính bị điều khiển).
-Khởi động nvda nhấn NVDA+n mở trình đơn chính của nvda và chọn Tools/remote/connect.
-khi hộp thoại connect được mở ra tại mục đầu tiên dùng mũi tên chọn Client.
-nhấn tab đến mục tiếp theo dùng mũi tên chọn: allow this machine to be control.
-nhấn tab đến mục host và nhập địa chỉ sau vào: nvdaremote.com
-tiếp tục tab đến nút generate key và nhấn space  để lấy key và ta sẽ được một chuỗi 7 chữ số tại ô key hãy ghi lại dãy số này và tab đến ok và nhấn enter.
-lúc này sẽ có âm thanh thông báo của nvda là đã kết nối tới máy chủ nvdaremote.
-Tiếp tục nhấn nvda+n mở lại trình đơn chọn tools/remote/options.
-sau khi hộp thoại options mở ra nhấn space để tích chọn mục: auto connect to control server.
-Tap đến mục thứ hai chọn: use remoter control server.
-Tab đến mục kế tiếp chọn: allow this machine to be control.
-tab đến host và nhập địa chỉ nvdaremote.com
-tab đến mục key và nhập lại dãy số mà bạn vừa ghi lại trong mục key của hộp thoại connect lúc trước.
-Tab đến ok và nhấn enter.

2. Thiết lập máy tính B (máy tính điều khiển)
-khởi động nvda nhấn NVDA+n mở trình đơn chính của nvda chọn tools/remote/connect.
-sau khi hộp thoại connect mở ra tại mục đầu tiên ta cũng chọn client
-tại mục thứ hai ta chọn: control another machine
-Tại mục host nhập địa chỉ: nvdaremote.com
-Tap đến nút generate key nhấn space rồi tab đến ok và nhấn enter.
-Tiếp tục nhấn nvda+n mở lại trình đơn chọn tools/remote/options.
-sau khi hộp thoại options mở ra nhấn space để tích chọn mục: auto connect to control server.
-Tap đến mục thứ hai chọn: use remoter control server.
-Tab đến mục kế tiếp chọn: control another machine
-tab đến host và nhập địa chỉ nvdaremote.com
-tab đến mục key và nhập lại dãy số key của máy tính A mà bạn đã ghi lại lúc trước.
-Tab đến ok và nhấn enter.

III kết nối và điều khiển.
1. sau khi đã hoàn thành  tất cả các thiết lập trên cả hai máy tính tại máy tính B ta nhấn ctrl+alt+n để khởi động lại nvda để chương trình tiến hành kết nối hai máy với nhau.
2 trên máy tính B ta sẽ có phím tắt F11 để chuyển đổi giữa hai bàn phím của máy tính a và máy tính b.
3. nhấn f11 một lần bàn phím sẽ chuyển sang điều khiển máy tính A. khi muốn trở lại sử dụng máy tính B ta nhấn f11 lần nữa.
4. nếu muốn ngắt kết nối giữa 2 máy nhấn nvda+n mở trình đơn chính của nvda và chọn tools/remote/disconnect.
*lưu ý 1: sau khi ngắt kết nối nếu muốn thiết lập lại kết nối ta cần lấy lại key mới trong hộp thoại connect của máy A và điền vào mục key trong cả hai hộp thoại options của máy A và máy B để thay thế cho key cũ nhé.
*Lưu ý 2 nếu muốn máy B có thể điều khiển được máy A trong khi máy A đang ở màn hình logon thì sau khi thiết lập kết nối xong ta làm như sau:
-nhấn nvda+n mở trình đơn chính chọn Preferences/general setting.
-trong hộp thoại general setting nhấn tab đến nút use currently save setting on the logon and other secure screen require administrator privileges nhấn space sau đó chọn yes và nhấn ok.
ngoài ra còn một số tính năng thú vị trong remote của nvda các bạn hãy tự mình tìm hiểu nhé.
chúc quý vị và các bạn thành công.
Phạm Sơn Hà.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.