Sáng 23/6, Hội Người mù huyện Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội X Hội Người mù Việt Nam, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội khóa IX Hội Người mù huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2022-2027

Toàn cảnh hội nghị

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Chu Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội; Lãnh đạo và Văn phòng Hội Người mù huyện; các ông, bà là ủy viên BCH Hội người mù huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2023; Chi hội trưởng và hội viên khiếm thị tiêu biểu trong toàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe toàn văn File âm thanh dự thảo Văn kiện Đại hội X và Điều lệ Hội Người mù Việt Nam. Các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo Văn kiện Đại hội X và Điều lệ Hội Người mù Việt Nam. Đồng thời đã thảo luận, đóng góp bổ sung ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội và Điều lệ Hội với các nội dung: Cần tổng hợp, bổ sung thêm số liệu để làm phong phú nội dung báo cáo, trong các mảng báo cáo cần đưa các điển hình minh họa cho các mặt hoạt động trong báo cáo, cần bổ sung về công tác phát triển Đảng viên. đề nghị Trung ương Hội đề đạt với Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan có quy định, chế độ cho các cán bộ công tác tại Hội… Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu 01 đại biểu đi dự hội nghị đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội X Hội Người mù Việt Nam do Hội Người mù thành phố Hà Nội tổ chức.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua và thống nhất các dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công tác Hội khóa VIII, nhiệm kỳ (2017 – 2022), phương hướng nhiệm kỳ IX(2022-2027) và đề án nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) do Ban chấp hành khóa VIII (2017 - 2022) xây dựng là 05 ủy viên Ban chấp hành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố Hà Nội – Chu Thị Thu Hà đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc cũng như đóng góp ý kiến để xây dựng Văn kiện Đại hội X Trung ương hội được hoàn thiện hơn. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn rằng, cán bộ hội viên huyện Phú Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, để xây dựng tổ chức hội nói chung, Hội Người mù huyện Phú Xuyên nói riêng phát triển vững mạnh.

Hương Giang – HNM Phú Xuyên