Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 09/11, tại trụ sở Hội, Hội Người mù quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị truyền thông phổ biến và tư vấn pháp luật cho hội viên.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành và 52 hội viên đến từ 10 Chi Hội.

Ảnh: bà Nguyễn Thị Thanh Xuân làm báo cáo viên tại hội nghị

Tại Hội nghị, các hội viên được nghe bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, chủ tịch Hội Luật gia quận phổ biến Luật đất đai năm 2013 và Bộ Luật dân sự năm 2015; đồng thời tư vấn pháp luật liên quan đến dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế…. Trong Bộ Luật Dân sự nhấn mạnh đến Chương III cá nhân, Chương XXI thừa kế, Chương XXII thừa kế theo di chúc, đặc biệt là Điều 644 Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc “Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng”; “Con thành niên mà không có khả năng lao động” vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Ảnh: bà Nguyễn Thị Hoa phát biểu tại hội nghị

Buổi truyền thông đã giúp các hội viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật nói chung những chính sách đối với người khuyết tật nói riêng, từ đó chủ động tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong cuộc sống.

Nguyễn Thị Hoa