Sáng ngày 05/11, Thường trực Hội người mù Thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên ủy viên BCH, BTV Hội người mù TP vào dự thảo kỷ yếu Hội người mù Thành phố Hà Nội giai đoạn 1972-2020.

Ảnh: đ/c Lê Trung Quyết khai mạc hội nghị

Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Trung Quyết – UV BTV Trung ương Hội, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội người mù Thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch, UVBTV; thành viên Ban Biên tập, tổ sưu tầm, tổ biên soạn và 20 đồng chí nguyên ủy viên BCH, BTV Hội người mù Thành phố qua các thời kỳ.

Trong thời gian qua, Thường trực Hội người mù Thành phố đã thành lập Ban biên tập, các tổ sưu tầm, tổ biên soạn để xây dựng cuốn kỷ yếu Hội người mù Thành phố qua các thời kỳ, theo phân công các thành viên thực hiện việc sưu tầm tư liệu trên cơ sở đề cương đã được xây dựng. Kết quả đến nay, Ban Biên tập và các tổ đã cơ bản đã hoàn thành dự thảo nội dung cuốn kỷ yếu. Nội dung dự thảo của cuốn kỷ yếu đã được gửi xin ý kiến của các đồng chí ủy viên ban chấp hành đương nhiệm.

       Với 75 trang của tập Kỷ yếu (chưa bao gồm ảnh và các phụ lục) giới thiệu những đặc trưng, tiêu biểu, điển hình về quá trình hình thành và phát triển của Hội người mù Thành phố (trong đó bao gồm Hội người mù Tp. Hà Nội cũ và Tỉnh hội Hà Tây cũ) qua các chặng đường, những thông tin, danh sách các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV BTV và BCH Hội, giai đoạn 1972 - 2020.

     Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào các nội dung như: danh sách BCH các thời kỳ; đồng thời góp ý kiến về bố cục, cách sắp xếp nội dung kỷ yếu, đánh giá khái quát ở lời nói đầu, những thông tin cần bổ sung và đề xuất việc chọn lọc hình ảnh đảm bảo chính xác, hợp lý,…

          Xây dựng kỷ yếu Hội người mù Thành phố Hà Nội nhằm cung cấp thông tin cơ bản cho cán bộ, đảng viên và hội viên trong Hội về lịch sử phát triển, tổ chức bộ máy và kết quả hoạt động của Hội người mù Thành phố Hà Nội giai đoạn 1972-2020. Tập kỷ yếu là sự tri ân sâu sắc những công lao, đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội người mù Thành phố qua các thời kỳ đồng thời mang ý nghĩa giá trị lịch sử với những tài liệu, thông tin quý giá để góp phần quan trọng giáo dục truyền thống các thế hệ cán bộ, hội viên hôm nay và mai sau./.

Lê Chinh