Chiều ngày 10/01/2023, Hội Người mù huyện tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có ông Lê Trung Quyết - Chủ tịch Hội Người mù Thành phố Hà Nội…

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị 

Năm 2022, Hội người mù huyện đã đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác hội; chú trọng mở rộng mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành đoàn thể để tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ cho cán bộ hội viên về tinh thần và vật chất. Việc phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình được Hội đặc biệt coi trọng, hiện toàn hội có 12 cơ sở xoa bóp tẩm quất  trên địa bàn do các hội viên khiếm thị tự đầu tư và quản lý, hoạt động lành mạnh thu hút nhiều khách hàng thu nhập bình quân của người làm nghề đạt từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng; nhằm tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế , khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng Hội đã phối hợp với NHCSXH và Hội các cấp tiến hành rà soát, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, đã có 10 hội viên được giải quyết vay vốn với tổng kinh phí 404 triệu đồng. Những hộ gia đình người mù được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích đạt hiệu quả, nhiều gia đình có thu nhập khá góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

Tại hội nghị cũng đề ra phương hướng hoạt động của hội trong năm 2023 với 4 nội dung cơ bản: Tập trung làm tốt công tác chăm sóc người mù, nhất là người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Tăng cường đoàn kết chủ động vươn lên bình đẳng hoà nhập cộng đồng" của Hội Người mù Việt Nam; Đặc biệt là tổng kết, đánh giá 20 năm cuộc vận động “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu” của HNM Hà Nội.  

            Nhân dịp này đã có 05 cá nhân được TƯ Hội, Thành hội, Huyện hội biểu dương, khen thưởng, Hội Người mù huyện vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố./.

                                                          Ngọc Hà