Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở của Hội, Ban Chấp hành HNM quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản, quy chế liên quan đến các hoạt động chung của Hội, đặc biệt là Bộ quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội đến toàn thể cán bộ, hội viên.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH và 55 hội viên.

Ảnh: toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt BCH, đồng chí Hà Mạnh Hưng - Chủ tịch HNM quận Long Biên lần lượt quán triệt các văn bản, quy chế đã được BCH thống nhất sửa đổi, bổ sung  cho phù hợp với điều kiện và tình hình hoạt động của Hội, trọng tâm là Bộ quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội. 

 

Ảnh: Đồng chí Hà Mạnh Hưng phổ biến quán triệt các văn bản đến CB – HV 

Tiếp đó, để làm rõ hơn những nội dung trong các văn bản, quy chế, đặc biệt là Bộ quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội vừa được BCH thống nhất sửa đổi, bổ sung; các đồng chí Uỷ viên BCH quận Hội đã phát biểu ý kiến nhằm nêu bật và làm rõ những điều khoản trong các văn bản, đặc biệt là các chế tài được quy định trong Bộ quy tắc đạo đức về mối quan hệ, phong cách, hành vi ứng xử của mỗi cán bộ, hội viên trong môi trường làm việc cũng như phong cách ứng xử khi tham gia sinh hoạt Hội. 

Trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên dự hội nghị; phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Mạnh Hưng - Chủ tịch Hội đã nhấn mạnh: trên cơ sở các văn bản quy chế của Hội, đặc biệt là Bộ quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội vừa được quán triệt; mỗi cán bộ - hội viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm cùng chấp hành và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Hội đã đề ra, tạo nên 1 phong cách văn hoá văn minh lịch sự, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển toàn diện, thực sự trở thành mái nhà chung của người khiếm thị quận Long Biên. 

Phạm Thị Hoa