Thực hiện văn bản số 248-CV/BDVTU ngày 28/9/2021 của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2021). Hội người mù Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai tuyên truyền đến cán bộ, hội viên của đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp.

 

Mời Click vào đây để nghe
Ban tổ chức – HNM TP Hà Nội